Hiển thị kết quả duy nhất

14.900.000 
18.500.000 
23.900.000 
11.500.000 
8.500.000